POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji Gdańskiej

 RPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

 

W dniu 22.11.2022r. w Punkcie Integracji Społecznej w Prądzonie odbył się Wieczór Andrzejkowy, na który zaproszono zaprzyjaźnioną grupę seniorów z Dretynia. Na sali otoczonej blaskiem świec i przepełnionej magią seniorzy chętnie uczestniczyli w zabawach we wróżby. Na wieczorną zabawę przybyło około 60 osób, które ten wieczór spędziły w atmosferze czarów, wspólnych tańców i śpiewów przy poczęstunku przygotowanym przez uczestników projektu. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że nasi seniorzy potrafią wspaniale się bawić i drzemią w nich niespożyte pokłady energii. Andrzejki upłynęły w miłej atmosferze a pożegnaniom nie było końca.

316482919 693272968756700 8208159733980025766 n316501522 630096555528429 4469247671028193018 n316958765 1183473505899612 6365938907954443030 n1316863310 882567789433182 4802197811779679882 n317249179 519897470116114 8792844400777690828 n316970192 1168090483810139 1427019613897685758 n