Klauzula informacyjna dla interesantów
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy
w zakresie ochrony danych osobowych

Stosownie do postanowień art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016 z późn. zm.) – zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych,

informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy z siedzibą przy ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica;

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  tel. 59 821 79 95 lub listownie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy,
  ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica
  ;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań nałożonych ustawami na Administratora bądź zadań realizowanych przez Administratora
  w interesie publicznym;

 4. zadanie te realizowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w związku z konkretnymi normami ustaw krajowych;

 5. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty i instytucje uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy;

 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora określonych przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy,
  w związku z realizacją obowiązku archiwizacji, który określony został przepisami prawa;

 7. posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać. Przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem;

 8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - mogą to Państwo uczynić, jeśli uznają,
  że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa;

 9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganych ustawami jest obligatoryjne.
  W pozostałym zakresie dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia określonych spraw bądź zawarcia umów z Administratorem.