Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest finansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

- obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

- zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

- zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

- upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

- promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

- informacja o Funduszu Sprawiedliwości.

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

Zadzwoń

+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online

Ministerstwo Funduszy i Polityki Społecznej ogłosiło dla samorządów działających w partnerstwie z ngos konkurs na skalowanie innowacji społecznej "Wygrana Rodzina". Jego celem jest walka z dziedziczonym ubóstwem.

Program "Wygrana Rodzina" to innowacyjny program, który będzie realizowany na terenach gmin, gdzie występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk, a stan ten "przenosi się" na następne pokolenia. Dotyczy pomocy w konkretnych miejscach- np. w dzielnicach i osiedlach miast. Wsparcie będzie uruchamiane tam, gdzie dotychczasowa pomoc społeczna okazała się niewystarczająca lub nieskuteczna.

W konkursie "Wygrana Rodzina" mogą wziąć udział gminy lub ich jednostki organizacyjne, np. ośrodki pomocy społecznej w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w działalności na rzecz włączenia społecznego, ewentualnie inne instytucje samorządowe.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie link

Po zakończeniu realizacji projektu kontynuujemy spotkania integracyjne w Punkcie Integracji Społecznej w Prądzonie. W dniu 12.02.2024r. wspólnie pożegnaliśmy karnawał. Kolejne spotkanie planujemy na marzec 2024r. O szczegółach będziemy na bieżąco informować.

 

426581691_897365732129049_823345309999236490_n.jpg

 

426298708_1147240303351415_2203448677833173934_n.jpg

 

 

PRACODAWCO!
Inkubator Kariery – Punkt Doradztwa dla Młodzieży rusza z nowym, testowym modelem staży - trening zawodowy!
Trening zawodowy to innowacyjny pomysł Powiatowego Urzędu Pracy na stworzenie możliwości zdobycia stałej pracy oraz nowego doświadczenia zawodowego dla osób młodych od 18 do 30 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego!
Dla wybranych 15 uczestników projektu oferujemy:
8 miesięczny trening zawodowy realizowany w okresie od stycznia do listopada 2024r.
Pierwsze 4 miesiące uczestnik zdobywa nowe doświadczenie zawodowe u wybranego pracodawcy, za które otrzymuje stypendium w wysokości 2,5 tys. złotych wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie.
Kolejne 4 miesiące treningu zawodowego uczestnik zostaje zatrudniony przez pracodawcę na umowę o pracę na cały etat, z wynagrodzeniem na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na wniosek pracodawcy część kosztów zatrudnienia będzie refundowana przez PUP. Wysokość refundacji zostanie uprzednio uzgodniona ale nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne.
Co musisz zrobić, by zgłosić swoją kandydaturę?
Pobierz wniosek o zorganizowanie treningu zawodowego lub odbierz go w Inkubatorze Kariery – Punkcie Doradztwa dla Młodzieży, ul. Slipyja 1/6 w Bytowie lub w Ośrodku Pomocy Społecznej na terenie Twojej gminy.
https://bytow.praca.gov.pl/-/22434062-pracodawco-ruszamy-z-nowym-testowym-modelem-stazy-trening-zawodowy-?fbclid=IwAR2wfolHc4c3MugFw0TmBEn07hbs4GTzFx0eNSA1ChMxM22uonHTikDFhTE
Wypełniony formularz dostarcz do:
Osobiście do Inkubatora Kariery
E-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przekaż pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej

Potrzebujesz więcej informacji?
519 074 632 lub 519 074 633

Ulotka_1.png

 

Plakat_TZ.png

 

Ruszamy z nowym, testowym modelem staży – treningów zawodowych!
Trening zawodowy to innowacyjny pomysł Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie na stworzenie możliwości zdobycia stałej pracy oraz nowego doświadczenia zawodowego dla osób młodych od 18 do 30 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego!
Dla wybranych 15 kandydatów oferujemy:
✅pakiet aktywizacyjny w wysokości ok. 4 tysięcy złotych w celu zniwelowania barier uniemożliwiających wejście na rynek pracy
Nie posiadasz prawa jazdy lub środka transportu? Opiekujesz się dzieckiem? Brakuje Ci odpowiednich kwalifikacji? Twój stan zdrowia ogranicza Cię, aby podjąć dowolną pracę?
To tylko kilka przykładów sytuacji, które mogą utrudniać Ci wejście na rynek pracy. Dzięki otrzymanym środkom możesz opłacić opiekę nad dzieckiem, kupić rower lub bilet miesięczny. Możemy także sfinansować dla Ciebie szkolenie, kurs prawa jazdy, badania lekarskie i wiele innych!
✅8 miesięczny trening zawodowy
Przez pierwsze 4 miesiące zdobywasz nowe doświadczenie zawodowe u wybranego pracodawcy, za które otrzymujesz stypendium w wysokości 2,5 tys. złotych od Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie. Po tym czasie kolejne 4 miesiące treningu to już zatrudnienie na podstawie umowy o pracę!
✅premię za frekwencję
Podczas realizacji naszej misji kierujemy się wieloma wartościami m.in.: zaangażowaniem, sumiennością, pracowitością i uczciwością.
Wiemy jak cenne są one, dlatego chcielibyśmy nagrodzić sumiennych uczestników premią za frekwencję w wysokości 2 tys. złotych, wypłacaną po upływie 4 miesięcy treningu zawodowego
Co musisz zrobić, by zgłosić swoją kandydaturę?
1. Pobierz formularz zgłoszeniowy
https://bytow.praca.gov.pl/documents/1938870/17346426/formularz%20do%20TZ%20dla%20uczestnik%C3%B3w.pdf/fb01ec6b-4701-4095-bf83-360dd7f0037e?t=1699960760451&fbclid=IwAR0j_Q1d6BMrvfJCKqv1zaqpXoUacQpBFjsAkq3xbaSXEGhNtp0yMPe6nmI
lub odbierz go w Inkubatorze Kariery – Punkcie Doradztwa dla Młodzieży, ul. Slipyja 1/6 w Bytowie albo w Ośrodku Pomocy Społecznej na terenie Twojej gminy
2. Wypełniony formularz dostarcz
Osobiście: ul. Slipyja 1/6 w Bytowie
E-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przekaż pracownikowi socjalnemu najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: 519 074 632 lub 519 074 633

Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach umiejętności wychowawczych pn. "Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice" informujemy, że zmienia się termin ich rozpoczęcia na 14.11.2023r. godz. 16.00

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860 z późn. zm.).

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  1. zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
  2. zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

w budowie