POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe.png

PO PŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy  z terenu województwa pomorskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw rocznych artykułów spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg

Pomoc żywnościowa trafiła do 148 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Lipnica.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 1,76370 ton żywności w formie 296 paczek żywnościowych.

W ramach PO PŻ PP 2021 plus dla 11 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  1 warsztat edukacyjny w ramach działań towarzyszących niefinansowych.

 

POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 Plus nastąpi w dniach 30.08.2023 r. od godziny 12.00 do godziny 14.30 oraz 04.09.2023 r. w godzinach od 9.00 do 14.00  w Kiedrowicach 1, 77-130 Lipnica.

POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe.png

ZAPROSZENIE

 

W związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zaprasza osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie na spotkanie w ramach działań towarzyszących niefinansowych na temat: " Równość szans kobiet i mężczyzn".

Spotkanie odbędzie się 30.08.2023 r. o godzinie 11.15 w budynku Sali Wiejskiej w Kiedrowicach 1.

 

POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe.png

Z A P R O S Z E N I E

          W związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Bank Żywności w Chojnicach w ramach działań towarzyszących w terminie 30 sierpnia 2023 r. w godzinach 09:00-11:00 w budynku Sali Wiejskiej w Kiedrowicach 1 organizuje warsztat kulinarny.

Celem warsztatu jest wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

-wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej PO PŻ, pakiet informacyjny na temat kiszenia.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

-jak przygotować smaczne i pożywne kiszonki,

-jakie w jakich potrawach można je zastosować.

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00

POPŻ20_Loga_na_strony_intrnetowe.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram2021 Plus nastąpi dnia 19.06.2023 r. od godziny 9.00 do 15.00 w Kiedrowicach 1, 77-130 Lipnica.