POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji Gdańskiej

RPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

W dniu 14 lipca 2022r. uczestnicy projektu „Senior-RITA odbyli wycieczkę do Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy. Znajdują się w wyjątkowo ciepłe strefie klimatycznej gdzie zimy są łagodne i występuje dużo więcej opadów niż w innych rejonach kraju. Łącznie zgromadzonych jest tu ponad 6 tysięcy gatunków i odmian roślin, w tym gatunki egzotyczne oraz unikatowe. Ogrody Tematyczne Hortulus to blisko 30 różnych, oddzielnych ogrodów tematycznych rozciągających się na obszarze ponad 4h. Wśród nich są te związane ściśle z rodzajem środowiska – między innymi ogród skalny, leśny, jak i te, w których dominuje architektura i styl związany ze sztuką i kulturą narodową, np.: ogród japoński, francuski lub śródziemnomorski. W stylu angielskim zaprojektowano grupę ogrodów zmysłów. Ogrody Tematyczne Hortulus to także wkomponowane w roślinność elementy architektury i sztuki ogrodowej: rzeźby, altany, mosty, stawy i oczka wodne. Na wszystkich zwiedzających, czekają w Ogrodach liczne ławeczki, zachęcające do przerwy w spacerze i spokojnego napawania się widokami.

Zwiedzanie Ogrodów Tematycznych, poza wartościowym kontaktem z przyrodą, dostarczyło również wielu doznań natury estetycznej i duchowej. Relaks w atmosferze bogatych wrażeń intensywnie rozbudził fantazje o tworzeniu własnego ogrodu marzeń. Na zakończenie wizyty każdy z uczestników otrzymał możliwość wybrania okolicznościowej pamiątki w postaci sadzonki rośliny ozdobnej, hodowanej w tamtejszej szkółce.

W pobliskich Gąskach spacerowaliśmy brzegiem morza. Do domu wróciliśmy późnym popołudniem zrelaksowani i bardzo zadowoleni.