Z uwagi na zbliżający się sezon zimowy 2023/24 informujemy o portalu "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa", przez który można wskazać miejsce pobytu osób bezdomnych, które ze względu na trudną sytuację życiową są szczególnie narażone na skutki działania niskich temperatur.

Zgłoszenie takich osób jest możliwe poprzez wejście w podany link Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa