POMORSKIE S.O.S. – Caritas Archidiecezji GdańskiejRPPM.06.02.02-22-0008/20-00

Tytuł: Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.
Oś priorytetowa: 6. Integracja,
Działanie: 6.2 Usługi Społeczne,
Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych

 

W dniach  16 i 23 marca 2023r. w Punkcie Integracji Społecznej w Prądzonie odbyły się szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które zostały przeprowadzone przez strażaków OSP w Lipnicy oraz ratownika medycznego.

Na początek goście przygotowali profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego. Podczas szkoleń uczestnicy projektu zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej - oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) i niedopuszczeniu do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Ponadto dowiedzieli się jak postępować w przypadku oparzeń, porażeń, skaleczeń, zasłabnięć i złamań.

334784700 780250326418132 8470950055640692725 n336927810 751241779948575 241990225146024892 n333442045 207477115222346 7339212980710426366 n333917239 568463395247073 5246108460634900068 n333952145 214840521218906 4600448955010623854 n336990381 3022094788098144 1557638325987614750 n