logo na stron- internetow-.jpg

U W A G A

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy

zaprasza osoby uczestniczące w Podprogramie 2018 na warsztaty kulinarne i warsztaty żywieniowo-dietetyczne, które odbędą się dnia 12.02.2019 r. w godzinach od 12.30 do 14.30 w Domu Strażaka w Lipnicy,  ul. Strażacka 5

Powyższe warsztaty przeprowadzone są w ramach działań towarzyszących i mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 82 17 093 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy.