Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że w 2019 roku świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500 plus), świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w następujących terminach:

 • 29 stycznia 2019 roku
 • 26 lutego 2019 roku
 • 27 marca 2019 roku
 • 26 kwietnia 2019 roku
 • 29 maja 2019 roku
 • 26 czerwca 2019 roku
 • 29 lipca 2019 roku
 • 28 sierpnia 2019 roku
 • 26 września 2019 roku
 • 29 października 2019 roku
 • 27 listopada 2019 roku
 • 19 grudnia 2019 roku

Podane terminy oznaczają datę wysłania przelewu z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek nie odpowiada za czas księgowania środków na kontach świadczeniobiorców.