logo na stron- internetow-.jpg

 

UWAGA

 

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zaprasza osoby uczestniczące w Podprogramie 2018 na spotkania informacyjne w ramach działań towarzyszących na temat uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy, które odbędzie się dnia 12.02.2019 r. w godzinach od 11.30 do 12.30 w  Domu Strażaka w Lipnicy przy u. Strażackiej 5