Loga_na_strony_intrnetowe_2020.png

 

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zaprasza osoby uczestniczące w ramach działań towarzyszących  na spotkanie informacyjne na temat zasad udzielania żywności w Podprogramie 2019, które odbędzie się dnia 28 stycznia 2020 r. o godzinie 8.30 w Domu Strażaka w Lipnicy przy ulicy Strażackiej 5.