logo_na_stron-_internetow-.jpg

 

                                                                                                  UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 nastąpi w dniu 14.06.2019 r. w godzinach od 9.00 do 14.30 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

   logo_na_stron-_internetow-.jpg

 

            UWAGA

 

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zaprasza osoby uczestniczące w Podprogramie 2018 na spotkanie końcowe, podsumowujące uczestnictwo w Podprogramie 2018, które odbędzie się dnia 14.06.2019 r. w godzinach od 8.30 do 9.00 w Domu Strażaka w Lipnicy przy u. Strażackiej 5

 

logo_na_stron-_internetow-.jpg

 

                                                                                                   UWAGA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 nastąpi w dniu 23.05.2019 r. w godzinach od 8.30 do 14.30 w Domu Strażaka w Lipnicy.

logo_na_stron-_internetow-.jpg

 

                                                                                               UWAGA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do
otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018
nastąpi w dniu 16.04.2019 r. w godzinach od 8.30 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

logo na stron- internetow-.jpg

 

                                                                                                        UWAGA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 nastąpi w dniach 18.03.2019 r. i 19.03.2019 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

logo na stron- internetow-.jpg

U W A G A

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy

zaprasza osoby uczestniczące w Podprogramie 2018 na warsztaty kulinarne i warsztaty żywieniowo-dietetyczne, które odbędą się dnia 12.02.2019 r. w godzinach od 12.30 do 14.30 w Domu Strażaka w Lipnicy,  ul. Strażacka 5

Powyższe warsztaty przeprowadzone są w ramach działań towarzyszących i mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 82 17 093 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy.