logo na stron- internetow-.jpg

U W A G A

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy

zaprasza osoby uczestniczące w Podprogramie 2018 na warsztaty kulinarne i warsztaty żywieniowo-dietetyczne, które odbędą się dnia 12.02.2019 r. w godzinach od 12.30 do 14.30 w Domu Strażaka w Lipnicy,  ul. Strażacka 5

Powyższe warsztaty przeprowadzone są w ramach działań towarzyszących i mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 82 17 093 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy.

 

logo na stron- internetow-.jpg

 

UWAGA

 

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zaprasza osoby uczestniczące w Podprogramie 2018 na spotkania informacyjne w ramach działań towarzyszących na temat uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy, które odbędzie się dnia 12.02.2019 r. w godzinach od 11.30 do 12.30 w  Domu Strażaka w Lipnicy przy u. Strażackiej 5

logo na stron- internetow-.jpg

 

U W A G A

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 odbędzie się w dniu 13.02.2019 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

logo na stron- internetow-.jpg

 

UWAGA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego
w Podprogramie 2018 nastąpi w dniu 07.01.2019 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 logo na stron- internetow-.jpg

 

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 odbędzie się w dniu 12.12.2018 r. w godzinach od 8.30 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

logo na stron- internetow-.jpg

 

UWAGA

 

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy
zaprasza osoby uczestniczące w Podprogramie 2018 na spotkania w ramach działań towarzyszących na temat :

1/ Spotkanie informacyjne na temat zasad udzielania pomocy w formie żywności, które odbędzie się dnia 26.11.2018 r. w godzinach od 8.30 do 9.15 w Domu Strażaka przy ulicy Strażackiej 5 w Lipnicy.

2/ Spotkanie na temat zasad wypełniania wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, świadczenia dobry start, fundusz alimentacyjny, które odbędzie się dnia 26.11.2018 r. w godzinach od 9.20 do 10.00 w Domu Strażaka przy ulicy Strażackiej 5 w Lipnicy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy lub pod numerem telefonu
59 82 17 093

 

 

 

 

 

 

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 nastąpi  w dniu 26.11.2018 r. w godzinach od 10.00 do 14.30. w Domu Strażaka w Lipnicy.