logo_na_stron-_internetow-.jpg

 

            UWAGA

 

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy zaprasza osoby uczestniczące w Podprogramie 2018 na spotkanie końcowe, podsumowujące uczestnictwo w Podprogramie 2018, które odbędzie się dnia 14.06.2019 r. w godzinach od 8.30 do 9.00 w Domu Strażaka w Lipnicy przy u. Strażackiej 5