Termin wydawania żywności

alt

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje,
że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do
otrzymania pomocy żywnościowej w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
realizowanego w Podprogramie 2017 nastąpi
w dniu 27.04.2018r. w godzinach od 9.00 do 14.00
w Domu Strażaka w Lipnicy.