Termin wydawania żywności.

alt

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom
zakwalfikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach
Programu OperacyjnegoPomoc Żywnościowa 2014-2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w
Podprogramie 2017nastąpi w dniach 26.03.2018r. i 27.03.2018r.
w godzinach od 10.00 do 14.30 w Domu Strażaka w Lipnicy.