Termin wydawania żywności.

POPZ-logotypy

U W A G A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017 nastąpi w dniu 23.02.2018 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.