Wydawanie żywności

logo na stron- internetow-

U W A G A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje,
że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017
nastąpi w dniu 30.01.2018 r.
w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.