Gminny Zespół Interdyscyplinarny

W dniu 04 lipca 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Lipnica nr 66/2014, powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Lipnicy do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Lipnica.

Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy, przy ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie działającego na terenie gminy Lipnica:

1. Ewa Seniuś – Olik - Przewodnicząca (przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej - pracownik socjalny GOPS w Lipnicy)

2. Sylwia Sołtyniak – Członek (przedstawiciel Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnicy, pedagog szkolny ZS w Lipnicy)

3. Jolanta Wrycza – Skoneczna – Członek (przedstawiciel oświaty - pedagog szkolny ZS Borowy Młyn, ZS Brzeźno Szlacheckie)

4. Stefan Rudnik - Członek (przedstawiciel oświaty - ZS w Lipnicy)

5. Sławomira Orłowska – Wiczk – Członek (przedstawiciel ochrony zdrowia - pielęgniarka środowiskowa NZOZ w Lipnicy)

6. Marcin Czarnowski – Członek (przedstawiciel Policji - dzielnicowy)

7. Krzysztof Pelc – Członek (II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej z siedzibą w Bytowie - kurator sądowy)

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie.

Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”, którą uruchamia się w przypadku stwierdzenia wystąpienia lub podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia.

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocową, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Celem działań jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i wpływanie na utrzymanie zadowalającego stanu bezpieczeństwa oraz przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie. Przedstawiciele Zespołu spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną opracowują plan pomocy oraz jego monitoring.

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku, z problemem przemocy.

Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy, jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać niezbędną pomoc.

Instytucje uprawnione do sporządzania „Niebieskiej Karty”:

Policja – telefon alarmowy 997, 112

ÂPosterunek Policji w Tuchomiu tel. 59 822 84 56

ÂPosterunek Policji w Tuchomiu Zespół w Lipnicy KPP w Bytowie tel. 59 821 83 97

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy tel. 59 821 70 93

Placówki oświatowe na terenie gminy Lipnica (w przypadku, gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).

 Zespół Szkół w Lipnicy tel. 59 821 84 91

 Zespół Szkół w Borowym Młynie tel. 59 821 85 37

 Zespół Szkół w Brzeźnie Szlacheckim tel. 59 821 86 59

Placówki ochrony zdrowia - w przypadku, gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 - dostępny w zakładce przeciwdziałanie przemocy w rodzinie), bez konieczności wykonywania obdukcji.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie pomorskim - 2017 rok

http://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/56/DzUWP_2017_2346.pdf

Załączniki:
Pobierz (zarządzenie.pdf)Zarządzenie Nr 66/2014[Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Lipnica z dnia 04 lipca 2014 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnicy do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie]212 Kb912 Pobrane
Pobierz (Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego.doc)Regulamin ZI[Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2014 Wójta Gminy Lipnica z dnia 04 lipca 2014 r.]36 Kb1179 Pobrane
Pobierz (Wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.doc)Załącznik Nr 1 do Regulaminu[Wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego]15 Kb669 Pobrane
Pobierz (Oświadczenie o ochronie danych osobowych.doc)Załącznik Nr 2 do Regulaminu[Oświadczenie o ochronie danych osobowych]16 Kb687 Pobrane
Pobierz (Protokół z posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.doc)Załącznik Nr 3 do Regulaminu[Protokół z posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego]14 Kb753 Pobrane
Pobierz (Lista obecności.doc)Załącznik Nr 4 do Regulaminu[Lista obecności]15 Kb659 Pobrane
Pobierz (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pracę w grupie roboczej.doc)Załącznik Nr 5 do Regulaminu[Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pracę w grupie roboczej]13 Kb666 Pobrane
Pobierz (Plan działań Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej-1.doc)Załącznik Nr 6 do Regulaminu[Plan działań Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej]13 Kb677 Pobrane
Pobierz (Monitoring działań Zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.doc)Załącznik Nr 7 do Regulaminu[Monitoring działań Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej]15 Kb663 Pobrane
Pobierz (Protokół z zakończenia procedury Niebieskie Karty.doc)Załącznik Nr 8 do Regulaminu[Protokół z zakończenia procedury Niebieskie Karty]15 Kb710 Pobrane
 
Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
GOPS w Lipnicy

 

77-130 Lipnica

ul. Józefa Słomińskiego 19

email: gops@gopslipnica.pl

tel. 59 821 70 93

 

 Kierownik GOPS w LIPNICY

tel./faks: 59 821 70 94

 

Godziny przyjmowania

interesantów :

poniedziałek od 8.00 do 16.00

wtorek - piątek od 7.00 do 15.00

maj 2018
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
szukaj