Aktualności

Nowe świadczenie "Za życiem"

Ogłoszenie w załączniku.

Załączniki:
Pobierz (Za życiem.pdf)Za życiem.pdf[ ]Administrator170 Kb382 Pobrane
 

Informacja o realizacji wydawania żywności

naglowek pomoc zywnosciowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 nastąpi w dniu 28.12.2016 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

Informacja o realizacji wydawania żywności

naglowek pomoc zywnosciowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 nastąpi w dniach 12.12.2016 r. 13.12.2016 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w Domu Strażaka w Lipnicy.

 

Uwaga do POPŻ 2014-2020

 naglowek pomoc zywnosciowa

 W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy

zaprasza osoby uczestniczące w Programie na spotkanie informacyjne na temat zasad udzielania pomocy w formie żywności w dniu 07.12.2016 r. (środa) o godz. 9.00

w Sali Narad Urzędu Gminy w Lipnicy (stary budynek)

Planowane spotkanie jest działaniem towarzyszącym, zawartym we wniosku o uczestnictwie w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016.

 

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020

naglowek pomoc zywnosciowa Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczyna się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca maja 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy;

Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy realizować będzie cykliczne działania niefinansowane, a mianowicie spotkanie informacyjne na temat zasad udzielania pomocy w formie żywności PO PŻ, odbędą się warsztaty na temat udzielania pierwszej pomocy.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. Organizacja przyjmuje również w swojej siedzibie oświadczenia od osób kwalifikujących się do pomocy żywnościowej, każdorazowo jednak kwalifkowalność osób weryfikowana będzie przez ośrodek pomocy społecznej.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy objął wsparciem żywnościowym 330 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania niefinansowane. Odbyły się dwa spotkania: tj. spotkanie informacyjne na temat zasad korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015 oraz spotkanie w formie wykładu na temat zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

                                                                                                                                             

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg dotyczących sposobu oraz realizacji dystrybucji prosimy o kontakt z: Bankiem Żywności w Chojnicach ul. Świętopełka 10, 89-620 Chojnice tel. 52 3950571.

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

orzełek

UNIA EUROPEJSKA

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

 

 

GOPS w Lipnicy poszukuje osoby chętnej do pracy

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy poszukuje osoby chętnej do pracy w charakterze:

opiekunki/opiekuna osoby niepełnosprawnej

Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi.

Przewidywany termin zatrudnienia - od zaraz.

 

Kontakt:

  1. Kierownik GOPS tel. 59 8217995
  2. Pracownik socjalny tel. 59 8217093
    pon. w godz. 8:00-16:00
    wt.-pt. w godz. 7:00-15:00
Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie.jpg)ogłoszenie.jpg[ ]Administrator143 Kb493 Pobrane
 

Informacja o świadczeniu wychowawczym "Rodzina 500 plus"

alt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy informuje, że od dnia 18 marca 2016r. dostępne są wnioski wraz z załącznikami niezbędne do ubiegania się o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać od dnia 1 kwietnia 2016r:

  1. Osobiście w GOPS Lipnica.
  2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy, ul. Józefa Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica
  3. Przez Internet

- za pomocą portalu Empatia (www.empatia.mrpips.gov.pl),

- za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (www.pue.zus.pl),

- za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl),

- za pomocą systemu teleinformatycznego 18 banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

 

Ponadto informuję, że w miesiącu kwietniu 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydłuży pracę w celu przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze w poniedziałki od 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 18.00.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonów:

59 8217088

59 8217093

59 8217094

 

 

Rodzina 500+

rodzina 500

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POPZ-logotypy

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

 

Wykład na temat zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności

U W A G A

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy
zaprasza osoby uczestniczące w Programie na spotkanie w formie wykładu na temat zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności w dniu 17.11.2015 r. (wtorek)
w Domu Strażaka w Lipnicy o godz.10:00


Planowane spotkanie jest działaniem towarzyszącym, zawartym we wniosku o uczestnictwie w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015.

Załączniki:
Pobierz (Informacja.doc)Informacja.doc[ ]Administrator53 Kb782 Pobrane
Pobierz (Harmonogram.DOC)Harmonogram.DOC[ ]Administrator71 Kb791 Pobrane
 
Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 
GOPS w Lipnicy

 

77-130 Lipnica

ul. Józefa Słomińskiego 19

email: gops@gopslipnica.pl

tel. 59 821 70 93

 

 Kierownik GOPS w LIPNICY

tel./faks: 59 821 70 94

 

Godziny przyjmowania

interesantów :

poniedziałek od 8.00 do 16.00

wtorek - piątek od 7.00 do 15.00

kwiecień 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
szukaj