Lipnica, dnia 29.10.2018r.

 

 

Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy

 

Informuję, że nie dokonano rozstrzygnięcia naboru na asystenta rodziny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy, gdyż w wymaganym okresie nie złożono żadnej oferty.